23. září 2017

Přihlášení: login heslo

Junák – svaz skautů a skautek ČR | okres Praha 5
Jsme na Facebooku!

->> O ORJ

Kontakt

Junák – český skaut, okres Praha 5, z. s.
Matoušova 3171/16a
IČO: 4760 9524 (výpis z RES), bankovní spojení: 2200600085/2010 Fio banka, a. s.
e-mail: orjpha5@laddobar.cz

Organizační struktura

Junák – český skaut, okres Praha 5, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. vyšší organizační jednotkou. Dělí se na základní organizační jednotky, kterými jsou střediska. V rámci středisek pak působí jednotlivé oddíly.

Nejvyšším orgánem okresu Praha 5 je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm okresu Praha 5 se konal 6. prosince 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je rada vyšší organizační jednotky (v tomto případě tzv. okresní rada) složená ze členů volených sněmem, z vedoucích středisek a případně jmenovaných činovníků. Okresní rada se schází jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin. Řídí, koordinuje a podporuje činnost středisek. Předseda rady je statutárním orgánem vyšší organizační jednotky.

Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

Okresní rada

Členové okresní rady s rozhodujícím hlasem:
Předseda:Zbyněk Kocman
Místopředseda:David Kolda – LLSM
Volený člen a hospodář:Jakub Martínek – Škebloň
Volený člen a tajemník:Ivo Šíma – Sirka
Volená členka a výchovná zpravodajka:Štěpánka Veselíková – Štěpa
Volený člen a zpravodaj pro akce:Jakub Šticha – Buldok
Volený člen:Daniel Matocha – Vědobyl
Volený člen:Magdaléna Matochová – Berrita
Volený člen:František Holeček – Lousk
Volený člen:Aleš Zrak – Básník
Vedoucí 55. střediska Vatra:Ing. Petr Jandáček – Koumák
Vedoucí 56. střediska Hiawatha:Ing. Ladislav Pelcl
Vedoucí 58. střediska Mawadani:Jan Kubovčiak
Vedoucí 76. střediska 5. květen:Jiří Procházka – Jíra
Vedoucí 85. střediska Bílý Albatros:Eva Hladíková
 
Členové okresní rady s poradním hlasem:
Předseda revizní komise:Jakub Zubatý – Zub
Členka revizní komise:Barbora Mengerová
Členka revizní komise:Kateřina Kočová – Krtek
příprava snídaně na táboře večer v táboře oheň v teepee v horách V případě problémů kontaktujte webmastera. táborový oheň